Dokumenty pośmiertne

photo-256889_640Osoba zajmująca się na własna rękę całą procedurą musi kolejno przejść trzy procedury, z czego każda wymaga oddzielnego dokumentu.  Po pierwsze należy uzyskać zezwolenie starosty powiatowego na sam przewóz zwłok z zagranicy. Aby je otrzymać konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do starosty powiatu, na terenie którego odbędzie się pogrzeb. Tego typu wniosek rozpatrzony zostanie w czasie do trzech dni roboczych. Poza samym wnioskiem należy mieć ze sobą akt zgonu, a także inny dokument, który stwierdzać będzie, że przyczyna śmierci zmarłego nie była żadna z groźnych chorób zakaźnych. Zezwolenie wydane zostanie w porozumieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym. Tego typu wniosek nie wymaga uiszczenia żadnych opłat skarbowych.  Drugim krokiem będzie udanie się z z zatwierdzonym przez starostę wnioskiem do konsulatu znajdującego się na terenie kraju, w którym nastąpiła śmierć osoby bliskiej. Poza tym należy mieś ze sobą odpis aktu zgonu, oraz wspomniane wcześniej zaświadczenie lekarskie, dotyczące choroby zakaźnej. Nie jest ono konieczne tylko i wyłącznie w momencie, gdy decydujemy się na przewóz urny z prochami.  W wypadku takiej ewentualności, że krewny zmarł w wyniku samobójstwa lub zabójstwa należy okazać również zezwolenie policji na wywiezienie zwłok.  Zaświadczenie wydane przez konsula jest dokumentem upoważniającym do przewiezienia zwłok do kraju.  Kolejnym etapem jest już odpowiednie zabezpieczenie trumny bądź urny przed transportem. Odbywa się to w konsulacie i wykonywane jest przez jego pracowników.  Wymagania odnośnie rodzaju trumny/urny oraz sposobu ich transportu są ściśle określone.  Jeżeli ciało zmarłego przewozimy w trumnie musi być ona metalowa i wypełniona specjalną substancją chłonną. Poza tym konieczne jest jej hermetyczne zalutowanie. Zajmuje się tym zakład pogrzebowy.